Opinie cu care sunt de acord!

: Asemenea atitudine ca si a Primul ministru australian ne-ar trebui si noua. Nu lasii din parlamentul romanesc…………

Atitudinea face diferenta….


Asa trebuie sa fie un politician si in special un Prim Ministru:
Cu coloana vertebrala, indraznet, direct, deschis si urmarind ca populatia sa traiasca intr-un climat sanatos, si cu dragoste de tara.

Prime Minister Kevin Rudd – Australia
Indraznet si corect!

Muslims who want to live under Islamic Sharia law were told on Wednesday to get out of Australia , as the government targeted radicals in a bid to head off potential terror attacks.
Musulmanilor care doresc sa traiasca dupa legile islamice li s-a pus in vedere sa paraseasca Australia , in contextul in care guvernul a tintit radicalismul intr-o incercare de a decapita potentiale tentative de atac terorist.
Citat:
“IMMIGRANTS, NOT AUSTRALIANS, MUST ADAPT. Take It Or Leave It. I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. Since the terrorist attacks on Bali , we have experienced a surge in patriotism by the majority of Australians.
“IMIGRANTII SI NU AUSTRALIENII TREBUIE SA SE ADAPTEZE. Asta e, va convine sau nu. Sunt satul de ingrijorarea acestei natiuni in privinta ofensarii unor indivizi sau a culturii acestora. De la atacul terorist din Bali incoace suntem martorii unui val de patriotism venit din partea majoritatii australienilor.
This culture has been developed over two centuries of struggles, trials and victories by millions of men and women who have sought freedom’
Aceasta cultura s-a creat in peste doua secole de zbateri, incercari si victorii a milioane de barbati si femei in cautarea libertatii.
We speak mainly ENGLISH, not Spanish, Lebanese, Arabic, Chinese, Japanese, Russian, or any other language. Therefore, if you wish to become part of our society, learn the language!
Vorbim mai cu seama ENGLEZA, nu spaniola, libaneza, araba, chineza, japoneza, rusa sau orice alta limba. In consecinta, daca doriti sa fiti parte a acestei societati, invatati limba!

Most Australians believe in God. This is not some Christian, right wing, political push, but a fact, because Christian men and women, on Christian principles, founded this nation, and this is clearly documented. It is certainly appropriate to display it on the walls of our schools. If God offends you, then I suggest you consider another part of the world as your new home, because God is part of our culture.
Majoritatea australienilor cred in Dumnezeu. Asta nu e vreo aripa crestina de dreapta sau o presiune politica, ci un fapt, intrucat barbati si femei de credinta crestina, pe principii crestine, au fondat aceasta natiune, ceea ce este clar documentat. E cu siguranta adecvat a se afisa asta pe peretii scolilor noastre. Daca Dumnezeu este o ofensa pentru voi, va sugerez sa considerati o alta parte a lumii ca fiind casa voastra, intrucat Dumnezeu este parte a culturii noastre.

We will accept your beliefs, and will not question why. All we ask is that you accept ours, and live in harmony and peaceful enjoyment with us.
Vom accepta credintele voastre fara a va intreba de ce. Tot ce va cerem este sa o acceptati pe a noastra si sa traiti cu noi in armonie si bucurie pasnica.
This is OUR COUNTRY, OUR LAND, and OUR LIFESTYLE, and we will allow you every opportunity to enjoy all this. But once you are done complaining, whining, and griping about Our Flag, Our Pledge, Our Christian beliefs, or Our Way of Life, I highly encourage you take advantage of one other great Australian freedom, ‘THE RIGHT TO LEAVE’.
Aceasta este PATRIA NOASTRA, PAMANTUL NOSTRU si STILUL NOSTRU DE VIATA si va vom permite orice oportunitate pentru a va bucura de toate acestea.. Dar imediat ce incetati a va mai plange, vaita si ingrozi de Steagul nostru, de Onoarea noastra, de crezul nostru Crestin, de Stilul nostru de Viata, va recomand cu caldura sa profitati de o alta mare liberatate australiana, LIBERATATEA DE A PLECA.
If you aren’t happy here then LEAVE. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country YOU accepted.”
Daca nu sunteti fericiti aici, atunci PLECATI. Nu v-am obligat noi sa veniti aici. Voi ati solicitat sa fiti aici. Asadar, acceptati tara pe care VOI ati dorit-o.”
Prime Minister Kevin Rudd – Australia

2 Replies to “Opinie cu care sunt de acord!”

 1. Numai românii pot avea Tăbliţele scrise de la Tărtăria, Sfinxul din Carpaţi, templele dacice de la Sarmisegetuza sau Civilizaţia Cucuteni, drept brand de ţară.
  Iscodiţi istoria măcar din pură curiozitate!
  Dacă lumea actuală nu consideră important să-ţi cunoşti trecutul istoric, să-l iscodească măcar din pură curiozitate!
  După peste zece ani de studiu zilnic am finalizat cartea Romanian, the first language of Europe, observând că oficalii români nu sunt interesaţi nici cu spatele de cartea Româna, limba vechii Europe.
  Există argumente solide în sprijinul acestei teme ce nu pot fi evaluate corect fără a citi cu atenţie textul de aproximativ 200 de pagini, în română şi în engleză, plus tabelele cu 2000 de cuvinte arhaice româneşti duse de geţi în Punjabi, India, 1000 având etimon latin, cuprinse în cartea: Senzaţional! Suntem români de peste 2500 de ani.
  În indo-europeană sau sanscrită există doar forma românească a latinei; AQUA, SOL, CENTUM lipsesc.
  APĂ, SUARE, SUTĂ există fără putinţă de tăgadă.
  Geţii vorbeau tot atât de latineşte ca şi noi, în ciuda argumentelor neogramarienilor, care cu legile sunetului inventate de ei, domină lingvistica contemporană implementând nişte falsuri, conform cărora APA şi SOARE se trag din AQUA, SOL –lis, etc.
  Geţii Vechii civilizaţii danubiene sunt cei care au intrat în India, ca “indo-europeni” şi tot ei au intrat în cizma italică cu limba lor “latină” cu tot, fasonată apoi de către poeţii Romei.
  Latinitatea limbii române este mai veche decât Roma cu 1000 de ani, pentru că sanscrita conţine cuvintele originale româneşti.
  “Slavonitatea” limbii române este mai veche decât apariţia oricăror slavi, pentru că sanscrita conţine cuvintele originale româneşti ale aşa zisului “fond slavon”.
  Indo-europeana este limba geţilor emigraţi în India, din Civilizaţia Dunării de Jos.
  Lumea vorbea şi în neolitic, desigur cu un bogat fond onomatopeic.
  Româna Onomatopeică este cea mai veche limbă europeană, mai veche de neolitic, pentru că “România” este un spaţiu de antropogeneză europeană, cu schelete vechi de 42.000 de ani şi depozitara întregului fond genetic european de dinainte de ultima glaciaţiune, Wűrm, de vreme ce splendida civilizaţie occidentală, din Pirinei plus Grimaldi, din cursul ei, a dispărut fără urme, persistând în contemporaneitate doar cea răsăriteană, din Carpaţi.
  Curios că unii români nu cred ceea ce eu demonstrez, asa cum “ardeleanul nu crede” că o girafă poate avea un gât aşa de lung.
  Eu sunt tot ardelean, născut la Ruşii-Munţi (de fapt Râu şi Munţi).
  Am constatat că avem o părere greşită despre strămoşii noştri, socotiţi incapabili să compună şi să păstreze nişte cuvinte simple ca apă, soare, pământ, oaie, cioban, grâu, vacă, bou, cal şi ca atare am scris cărţile pe care vreau să vi le prezint pe blogul Editura Solif.
  Geţii erau elita tracilor, pentru că ei erau cei mai bravi şi mai drepţi dintre traci, după Herodot.
  Geţii cei Mari, adică massageţii cum scrie în Wikipedia, aveau 2000 de cuvinte româneşti, dintre care 1000 de etimon latin şi 350 de etimon bulgaro-slav, fără să fi întâlnit niciun roman sau slav, deoarece au plecat din “România” în urmă cu peste 2500 de ani.
  Dacii erau geţi.
  Citţi cartea Suntem români de peste 2500 de ani, de Dr.Lucian Iosif Cueşdean, Ed.Solif,Buc.
  Vă invit să vizitaţi blogul Editura Solif – Dr. Lucian Iosif Cueşdean – http://solif.wordpress.com/;
  http://www.libertatea.ro/stire/in-asia-80-000-000-de-oameni-vorbesc-limba-romana-289286.html
  Telefonul editurii este 0722.317.501 şi aici puteţi comanda prin poştă cărţile dorite, la preţurile scrise pe blog, fără tva.Cu deosebită stimă, Dr.Lucian Iosif Cueşdean.
  Am scris mai multe cărţi privitoare la neamul românesc la editura Solif, ce se găsesc în librării: Peripeţii hazlii la Tobruk, România, inima vechii Europe, Româna, limba vechii Europe, Marea enigmă a românilor antici, Romanian, the first language of Europe şi SENZAŢIONAL!Suntem români de peste 2500 de ani, deci nu ne tragem de la Roma, în care arăt că românii, definiţi prin limba lor maternă română, sunt cel mai vechi popor european şi că până şi 90% din maghiară se trage din limba română. Însăşi NEM TUDOM este pe româneşte, nu în maghiara de origine. NEM este negaţia europeană, N-AM. TUD=ştie, adică nu-i TUT-ă, a s-TUD-iat. Când le tot repetă românilor nem tudom, ostentativ, secuii ar trebui să ştie că această sintagmă nu este maghiara autentică, ugro-finica, ce nu depăşeşte 250 de cuvinte, reprezentând poate abia 5% din limba vorbită de unguri. Am descoperit pe Internet o populaţie de peste 80 de milioane de locuitori, la 7 mii de kilometri de România, care foloseşte 2000 de cuvinte arhaice româneşti, 1000 de etimon latin şi 350 de etimon bulgaro-slav, urmaşii unor geţi de mai bine de 2500 de ani, ce nici nu auziseră vreodată de romani ori de slavi. Dacă vrea cineva să mă contacteze îi stau la dispoziţie. Editura SOLIF Dr.Lucian Iosif Cueşdean, alias Hangeonos Moto. „Limba este tezaurul cel mai de preţ pe care îl moştenesc copiii de la părinţii lor, depozitul sacru lăsat de generaţii trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc. Ea este carte de nobleţe, testimonul de naţionalitate al unui neam, semnul caracteristic prin care membrii aceleiaşi familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume, lanţul tainic ce-i leagă împreună şi-i face a se numi fraţi, altarul împrejurul căruia toţi se adună cu inimi iubitoare şi cu simţirea de devotament, unii către alţii.” Vasile Alexandri SENZAŢIONAL!Suntem români de peste 2500 de ani ŞI NU NE TRAGEM DE LA ROMA.

  Românii, definiţi prin limba lor maternă , sunt cel mai vechi popor european.
  Până şi 75% din ungara colocvială se trage din limba română.
  Însăşi NEM TUDOM este pe româneşte, nu în maghiara de origine.Maghiarii erau asiatici ugro-finici.
  NEM este negaţia europeană, N-AM.
  TUD=ştie, adică nu-i TUT-ă, a s-TUD-iat.
  Când le tot repetă românilor “nem tudom”, ostentativ, secuii ar trebui să ştie că această sintagmă nu este maghiara autentică, ugro-finica, ce nu depăşeşte 250 de cuvinte, reprezentând poate abia 5% din limba vorbită de unguri, de fapt o română cu accent schimbat .
  C

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.